Facebook banner
Menu Facebook
Persondatapolitik

Her kan du læse, hvordan Privat Optik Skælskør håndterer personoplysninger.

 

Dataansvarlig.

Privat Optik Skælskør er dataansvarlig, og vi sørger for at behandling af dine personoplysninger sker i overensstemmelse med lovgivningen.

 

Vores kontaktoplysninger er:

Adresse: Toften 30 4230 Skælskør

Email: lau@privatoptik.dk

Telefon: 58191788

 

Vi behandler følgende persondata.

Vi regidtrerer følgende følsomme personoplysninger, når du får foretaget en synsundersøgelse, synskontrol eller køber en brille hos os: Navn, adresse, telefonnummer, fødselsdag evt. CPR nr. samt købshistorik og evt. helbredsoplysninger.

 

Formål med behandling og retsgrundlag.

Behandlingen af følsomme personoplysninger er nødvendige ifølge Lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed kapitel 6 -

Patientjournaler.

Lov om medicinsk udstyr.

Vi videregiver ikke oplysninger til 3. mand undtagen i forbindelse med bestilling af brilleglas, hvilket sker for at kunne levere den bestilte vare. Almindelige personoplysninger gemmes i mindst 5 år efter handlen er gennemført, med mindre vi ved lov er pålagt at skulle gemme dem længere.

Følsomme personoplysninger gemmes i mindst 5 år efter sidste synprøve eller en bestilling af briller

af hensyn til journalhistorik. Journaloplysninger skal gemmes i mindst 5 år jf. bekendtgørelse om Autoriserede sundhedspersoners patientjournaler.

 

Dine rettigheder:

Du har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger vi behandler om dig.

Du har ret til at få berigtiget og ajourført de personoplysninger, vi har om dig.

Du har ret til at få slettet de personoplysninger vi har registreret om dig. ønsker du at få slettet dine personoplysninger, sletter vi alle oplysninger, som vi ikke efter lovgivning er pålagt at skulle gemme. Journaloplysninger skal gemmes i 5 år.

 

Sikkerhed.

Vi beskytter dine personoplysninger og har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine personoplysninger mod uautoriseret offentliggørelse og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

 

Klageinstans.

Du har mulighed for at klage over vores behandling af personoplysninger om dig til Datatilsynet. Se kontaktoplysninger og mere om klageadgang her: www.datatilsynet.dk

 

Anbelinger
Jeg fik en helt usædvanlig og ekstraordinær god service ved levering af et nyt brillestel som skulle fremskaffes inden min 70 års fødselsdag.Benthe Frederiksen, Korsør